یادداشت رئیس واحد بافت در خصوص ایام فاطمیه با عنوان"مروری برمبارزات سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه(س

مادران ائمه اطهار(س) افزون برنقش مادری و تربیت فرزندان، که در بخش پنهان تاریخ مطرح می شود، نقش های سیاسی واجتماعی موثری نیز در بخش آشکارای تاریخ ایفا نموده اند.
نقش سیاسی واجتماعی حضرت زهرا(س) در منابع گوناگون تاریخی مورد توجه قرار گرفته است . زندگی سیاسی – اجتماعی آن حضرت را می توان از سال سیزدهم بعثت و از هنگام هجرت ایشان به مدینه، مورد بحث و بررسی قرار داد و به مقاطع ذیر تقسیم نمود.
الف- هجرت از مکه به مدینه که اولین حضور سیاسی – اجتماعی حضرت زهرا(س) پس از بلوغ به شمار   می رود خطراتی بر سر راه ایشان و دیگر مهاجران همراه وجود داشت، به ویژه که او دختر پیامبر (س)بود و دشمنان می توانستند از طریق خانواده آن حضرت، مشکلاتی برای آن حضرت ایجاد کنند.
ب- حضور در صحنه های گوناگون سیاسی واجتماعی از جمله حضور در نبردهای متعدد در انجام اموری که با ویژگی های زنانه آن حضرت سازگار است، همچون امداد و تدارکات و پرستاری و مدیریت بحران در پشت جبهه و آگاهی رسانی در برهه های گوناگون
ج- اما نقش مهم سیاسی- اجتماعی حضرت هرا(س) پس از رحلت پیامبر آغاز شد، آنگاه که می دید سکان کشتی اسلام در دست افراد نالایق سپرده شده است و حق بزرگ مسلمانان یعنی پیروی از جانشین معصوم پیامبر(س)و نیز حق خلافت حضرت علی (ع)  غصب شده و برای انجام این جنایت ها، دشمن از«فدک» و گرفتن امتیاز خمس از اهل بیت (ع) استفاده نموده است. روشنگری های آن حضرت و شبانه به در خانه انصار رفتن و آنها را از خطرات پیش رو آگاه ساختن، محاجه با خلیفه اول، استدلال برای زنان، خواندن خطبه های عمیق آتشین و حتی مبارزه منفی و درخواست پنهان ماندن قبر خود و تشییع جنازه مخفیانه اش از جمله نقش های مهم سیاسی – اجتماعی این بانوی بزرگوار است. متن خطبه های حضرت زهرا(س) نمایانگر بینش عمیق آن حضرت و روشمند بودن ایشان در بیان و تحلیل حوادث و رخداد های پس از رحلت پیامبر اکرم(س) است.
 

نام واحد: 
بافت