گزارش تصويري از اعزام دانشجويان واحد كهنوج به اردوي راهيان نور‎

به گزارش روابط عمومي واحد كهنوج همزمان با سراسر كشور  تعداد 120 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كهنوج نيز در اردوهاي راهيان نور شركت نمودند.

در اين اردو كه طي دو مرحله دانشجويان به مناطق جنگي اعزام شدند، تعداد 40 نفر از دانشجوي پسر و 80 نفر از دانشجويان دختر شركت نمودند.

نام واحد: 
كهنوج