رستمی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کرمان ،سیستان وهرمزگان:دانشگاهها باید به سمت رشته های کاربردی حرکت کنند

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، علی اصغر رستمی ابوسعیدی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاداسلامی دراستانها ی کرمان، سیستان وهرمزگان صبح روز یکشنبه نوزدهم اسفندماه در دومین کمیسیون دائمی هیات امنای استان کرمان گفت:دانشگاهها باید به سمت رشته های کاربردی  حرکت کنند واین رشته ها با کسب وکار زندگی مردم مرتبط باشد.

وی ضمن تاکید برآموزشهای مهارتی وکاربردی افزود: یکی از اولویت های واحدهای دانشگاهی میتواند زمینه سازی جهت ایجاد ونوگشایی رشته های موثر در عرصه های کاربردی باشد.
رستمی خاطر نشان ساخت: یکی از مهمترین رسالت های کمیسیون های دائمی هیات امنا در این سه استان ، تجزیه وتحلیل مسائل واحدها ومراکز دانشگاهی می باشد ودر نشست های آتی لازم است تا امور قابل طرح در کمیسیونها با کارشناسی های لازم طرح گردد.
گفتنی است در این نشست آقای امین (خیرنیکوکارواحدانار) وحسین علایی رییس واحد انار، گزارشی از رشد وتوسعه ی این واحد دانشگاهی را ارائه کردند .
 

نام حوزه: 
روابط عمومي