رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان نشان افتخار بنیاد صلح را دریافت کرد

جلسه ای با حضور تعدادی از فعالان و سفیران صلح در دفتر رئیس دانشگاه اسلامی واحد سیرجان برگزار شد.

دکتر محمد رفیع صادقی بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند و عضو «یک روز صلح در جهان» ضمن تقدیر از خدمات صلح طلبانه دکتر جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد سیرجان گفت: «با همکاری دانشگاه آزاد چندین برنامه و کنفرانس بین المللی برگزار شده است که نشان از دید باز و تفکر جهانی دکتر جعفرقلیخانی دارد.»

محمد رفیع صادقی نشان افتخاری بنیاد صلح جهانی را به رئیس دانشگاه آزاد واحد سیرجان داد.

فرحناز وثوق سفیر صلح جهانی نیز کتاب اشعار شاعر تاجکستان که در ایران ترجمه و چاپ شده است را به دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه و فاطمه سید ابراهیمی مدیر آموزش بنیاد صلح اهدا کرد.

نام واحد: 
سيرجان