تفاهم نامه اموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زرند با موسسه هم نوا

در راستای سیاست ها و جهت گیریهای بنیادین علمی و به منظور تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش و بومی سازی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زرند تفاهم نامه همکاری خود را با موسسه آموزشی و پژوهشی هم نوای آوای پژوهش منعقد کرد .

دکتر علی عسگری عضو هیئت مدیره و مدیر پژوهشی این موسسه در جمع هیئت رئیسه واعضای هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اظهار خرسندی از حضور در این واحد دانشگاهی گفت: « موسسه هم نوادریک برنامه پژوهشی در نظر دارد پروژه طولی بررسی رشد کودکان ایرانی را که از سه سال پیش شروع نموده است را با همکاری مراکز آموزش عالی به سرانجام رساند .»

عسگری گفت: « عقد این تفاهم نامه با توجه به پتانسیل و ظرفیت های علمی دانشگاه آزاد اسلامی زرند می تواند بر غنای پروژه افزوده و موضوعات بکر و تازه ای را درحوزه کودک و خانواده در دسترس دانشجویان دوره ارشد و دکتری این دانشگاه قرار داد.»  

وی اظهار کرد: « با توجه به معرفی زرند به عنوان ( شهر دوستدار کودک) پیگیر خواهیم بود تا پس از انجام پروژه های لازم ساختهای شناختی کودکان 4ساله زرندی را شناسایی و توانمندی هایشان را به خانواده ها معرفی نمایند .»

در ادامه دکتر کاظم نعمت الله زاده ماهانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی زرند ضمن قدردانی از تلاشهای علمی پژوهشی موسسه هم نوا در حوزه مطالعه کودک و خانواده اظهار امیدواری کرد: «انجام این مطالعه طولی گام موثری در راه شناخت بهتر کودکان ایرانی، آینده سازان جامعه و فرهنگ این مرز و بوم باشند.»

رییس دانشگاه آزاد اسلامی زرند در ادامه افزود:  « دانشگاه آزاد اسلامی زرند با توجه به توانمندی های علمی، حضور هیات علمی مجرب و دانشجویان مستعد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی آمادگی خود را جهت اجرایی شدن و همکاری بیشتر با این پروژه اعلام می کند.» 

نام واحد: 
زرند