دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت آماده ارائه خدمات و تسهيلات ويژه به متقاضيان ادامه تحصيل شهرستان هاي محروم جنوب استان كرمان

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا، در جلسه شوراي فرهنگ عمومي جنوب استان كرمان كه در شهرستان رودبار جنوب برگزار شد بحث پيشگيري از وقوع طلاق و مشاوره قبل از ازدواج به عنوان محور بحث مطرح گرديد كه در اين جلسه دكتر مجيد خزاعي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت با بيان اين كه بالا رفتن سطح آگاهي و بينش مردم در جلوگيري از پديده طلاق مؤثر خواهد بود و در اين راستا از ظرفيت دانشگاهي جنوب استان خصوصاً دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان جيرفت براي آگاهي بخشي مردم و ارتقاء سطح علمي آن ها مي توان استفاده كرد.

وي با اشاره به اين كه با وجود مؤسسات آموزش عالي در جنوب استان كرمان كه زمينه ادامه تحصيل مردم فراهم است مي توان با هدايت جوانان براي ادامه تحصيل از وقوع پديده ناهنجار طلاق جلوگيري كرد.

سپس دكتر خزاعي با بيان اين كه دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت آمادگي دارد براي كمك به ادامه تحصيل مردم محروم شهرستان هاي جنوبي خصوصاً رودبار با اعطاي تسهيلات ويژه و تخفيف در شهريه و امكانات خوابگاهي مطلوب نسبت به ادامه تحصيل مردم محروم اين منطقه و ارتقاء سطح علمي و فرهنگي آن ها اقدام مؤثري انجام داد.

نام واحد: 
جيرفت