رئیس سازمان عمران سیرجان:دروازه های منطقه ویژه به روی دانشگاه باز است

دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با نصرت الله ضیاء شهابی رئیس سازمان عمران سیرجان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی انتصاب نصرت الله ضیاء شهابی به سمت رئیس سازمان عمران سیرجان را تبریک گفت و اعلام داشت:" با دیدگاه مثبت منطقه ویژه ی اقتصادی سیرجان نسبت به دانشگاه آزاد و مدیریت معتدل نصرت الله ضیا ء شهابی امید می رود شاهد همکاری بیش از پیش این دو مجموعه باشیم ."

رئیس دانشگاه آزاد سیرجان بیان کرد :"قبلا با همکاری منطقه ویژه ی اقتصادی سه مجوز فعالیت اقتصادی برای دانشگاه آزاد صادر شده است که جای تقدیر دارد و امیدوارم با رویکرد جدید این سه مجموعه اقتصادی راه اندازی و آغاز به کار نمایند."

رئیس واحد سیرجان گفت:" امیدواریم از تجربه و دانش  و حضور مهربانانه نصرت الله ضیاء شهابی نهایت بهره را ببریم . "

در ادامه نصرت الله ضیاء شهابی رئیس جدید سازمان عمران سیرجان گفت:" این جای خوش حالی دارد که یک مدیر جوان و توانمند و بومی در راس هرم یک مجموعه بزرگ دانشگاهی در شهرستان وجود دارد خدمات وی برای این شهرستان مشهود و قابل تقدیر است ."

ضیاءشهابی اعلام کرد :"جای دانشگاه آزاد در منطقه ویژه ی اقتصادی خالی است و همین جا اعلام می کنم دروازه های منطقه ویژه بروی دانشگاه آزاد بازاست و از ایده های دانشگاه آزاد استقبال می کنیم . "

 

نام واحد: 
سيرجان