بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان از واحد سیرجان

دکتر بابک آل طه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به اتفاق هیئت همراه از واحد سیرجان بازدید کرد.

دکتر بابک آل طه و هیئت همراه در ابتدای ورود خود به دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان بر مزار دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس حاضر و با قرائت فاتحه با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

وی در محل کار همکاران واحد سیرجان حاضر و از نزدیک با شرایط کاری کارکنان آشنا شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان پس از بازدید از قسمت های مختلف واحد و ملاقات با همکاران این واحد دانشگاهی گفت: "امروز از ساختمان پژوهشی و  سوله ورزشی بازدید بعمل آمد که آماده بهره برداری هستند و طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط ریاست عالی دانشگاه جناب آقای دکتر میرزاده افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید."

 

نام واحد: 
سيرجان