تماس با ما

دبيرخانه هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان كرمان
كرمان بلوار ولیعصر(عج) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان - ساختمان اداری شماره 1 - طبقه سوم
تلفن :‌31321564−۰۳۴            نمابر :‌ 31321564−۰۳۴
كد پستي : ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
وب سايت : www.iau7.ac.ir           سامانه هوشمند دريافت پيامك : 10002000200077
وب سايت : www.iau7.ac.ir
سامانه هوشمند دريافت پيامك : 10002000200077
پست الكترونيك :