امور آموزشی

اولین دانشجویان دکتری شیمی واحد کرمان از رساله خود دفاع کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:دکتر دادخدا غضنفری مدیر دوره دکتری شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در گفتگویی اظهار داشت:  اولین دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان درتاریخ نوزدهم خرداد 94 با دفاع از رساله دکتری خویش موفق به اخذ درجه دکتری شدند.این سه دانشجو با نامهای سیده هانیه علوی،علی پیکری ومرتضی زمان فشمی رساله دکتری خویش را درگرایش شیمی آلی و تحت راهنمایی مشترک اساتید دکتر رضا غیاثی،دکتر دادخدا غضنفری ودکتر محمدرضا اخگر با موفقیت به اتمام رسانده وبا چاپ مقالات در ژرنالهای معتبر وشرکت در کنفرانسهای علمی به همراه ارائه مقاله دستاوردهای پژوهشی مناسب را به همرا داشته اند.

انتصاب مشاورمرکز هیات امنا وهیات ممیزه وزارت علوم

به گزارش خبرنگار آنا؛ طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رییس مرکزهیات امنا وهیات ممیزه وزارت علوم تحقیقات وفناوری ؛ دکترمحمد حاتمی بعنوان مشاور مركز هيات امنا و هيات مميزه وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري منصوب شد.
گفتنی است محمد حاتمی با مرتبه علمی دانشیاری در کارنامه اش سوابقی همچون: نماينده هیات موسس كانون روان درماني ايران و معاون نظارت و هماهنگي سازمان نظام روانشناسي ايران ؛ عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي و مدير گروه روانشناسي پرديس دانشگاه خوارزمي؛مديرگروه شاهد سيماي جمهوری اسلامی و عضو هيات موسس تلويزيون المنار لبنان را داراست.

دريافت فايل مانده بدهکاری و بستانکاری دانشجویان در مقاطع تحصیلی

دريافت فايل مانده بدهکاری و بستانکاری دانشجویان در مقاطع تحصیلی

دريافت فايل آمار كلي نيمسال دوم 93-92 - مهلت تكميل و ارسال تا 31 ارديبهشت ماه

توجه همكاران گرامي را جهت تكميل اطلاعات فرم هاي آمار نيمسال دوم 93-92 به نكات ذيل جلب مي نمايد.
1-    مبناي ارائه آمار را 31/02/93 قرار دهيد. منظور اين است  آمار ارائه شده نماينگر وضعيت كلي واحد دانشگاهي باشد و از تغييراتي كه پس از اين تاريخ اتفاق مي افتد صرف نظر نماييد.
2-    بازه زماني در مورد آمارهاي پژوهشي و فرهنگي از ابتداي سال (01/01/92) تا 29/12/92 مي باشد.
3-    دقت فرماييد تا آماري كه تهيه مي شوند دقيقاً مطابق آمار مندرج در نيمسال مربوطه در سايت اداره كل فناوري باشد.
4-    مستدعي است همه فايل هاي ذيل را بر روي سي دي منتقل نماييد.